Dansk Camping Union

4 Tage Rahmenprogramm Dresden im September 2014 für 96 Personen


Dresden

geführte Stadtrundfahrt/-gang durch die Dresdner Alt- und Neustadt, Besuch und Führung im Museum „Neues Grünes Gewölbe“

Radeberg
Besuch und Führung in der Radeberger Exportbierbrauerei

Sächsische Schweiz
Besuch und Rundgang auf der Festung Königstein, geführter Rundgang auf der Bastei, Besuch vom Pillnitzer Schlossgarten, Elbschifffahrt von Pillnitz nach Dresden

Meißen / Moritzburg
Besuch der Porzellanmanufaktur in Meißen, Stadtrundgang durch die historische Meißner Altstadt, Besuch und Führung im Jagdschloss Moritzburg

 

Feedback

„Da vi – Villy Th. Christensen og Roland Jensen – i 2013 besluttede at arrangere et Rally til Dresden, for medlemmer af Dansk Camping Union, tog vi kontakt til Dresden Tourismus og blev modtaget af jeres venlige og servicemindede medarbejdere. Vi blev præsenteret for Annett Nitz og vi var hurtigt på bølgelængde.
På et møde forelagde vi vore planer, og jeres evne til at fortælle og forklare hvad man skulle lave under vort ophold i Dresden året efter, var enestående og vi forlod mødet med ”ro” i maven.
Da vi havde bestemt at vort Rally skulle afholdes i september 2014, havde vi god tid, men der skulle ikke gå længe inden de første mails tikkede ind med turforslag, besøg mv. Da vi så nærmede os foråret i 2014, havde vi fået tilsendt et program, der opfyldte alle vore ønsker og til aftalte priser og terminer. Vi kunne nu bare vente til september, og ved ankomst til Camping Mockritz i Dresden blev vi mødt af Annett Nitz, som præsenterede os for program og plan for afvikling af vort Rally i Dresden, en rigtig god start på vort samarbejde. Vi var som nævnt en gruppe (96 personer) campister der var spændte på at få startet oplevelserne, og vi skal udtrykke vores store tilfredshed overfor det planlagte.
Vedrørende busser – ja så var det fine og velholdte busser med yderst flinke, venlige og servicemindede chauffører der servicerede os i de dage vi var i Dresden – næste store oplevelse var de guider Annett Nitz havde arrangeret – vi har da aldrig oplevet at møde så venlige, hjælpsomme og professionelle personer – de kunne deres arbejde, og vi fik store oplevelser med fra Dresden, oplevelser som man ikke turde forvente – en rigtig stor tak til vore guider.
Efter vores hjemkomst til DK har vi fået så mange positive tilbagemeldinger fra vore deltagere hvor de bla. roser netop jeres kontor og ansatte, for det store og velorganiserede program i Dresden.
Vi vil gerne udtrykke vor store taknemmelighed for den hjælp vi har fået fra Dresden Tourismus, og fra jeres venlige personale, og vi kan kun på det varmeste anbefale jeres arbejde.
Så er du turist i Dresden så er mulighederne store hvis du henvender dig til Dresden Tourismus, og du kan stole på, at det aftalte er noget du kan regne med.”

Med venlig hilsen
Villy Th. Christensen
Roland Jensen

DCU 5. Kreds

 

„When we - Villy Th. Christensen and Roland Jensen - in 2013 decided to organize a rally to Dresden, for members of the Danish Camping Union, we contacted Dresden Tourismus and was received by your friendly and service minded staff. We were introduced to Annett Nitz and we were quickly on the same wavelength.
At a meeting we presented our plans, and your ability to tell and explain what you should do during our stay in Dresden the following year, was unique and we left the meeting with "peace" in the stomach.
Since we had decided that our Rally to be held in September 2014, we had plenty of time, but that should not be long before the first mails came in with suggestions for outings, visits, etc.
As we approached the spring of 2014, we had been sent an application that met all our wishes and at agreed prices and dates. We could now just wait until September, and upon arrival at the campsite Mockritz in Dresden were greeted by Annett Nitz, who introduced us to program and plan for the settlement of our Rally in Dresden, a really good start to our cooperation. We were referred to a group (96 persons) campers were excited to get started experiences, and we must express our great satisfaction towards the planned.
For buses - yes it was fine and well-maintained buses with extremely nice, friendly and service-minded drivers who serviced us in the days we were in Dresden - next great experience were the guides Annett Nitz had arranged - we've never experienced that meeting so friendly , helpful and professional people - they could their work, and we got great experiences with from Dresden, experiences that can not dare to expect - a really big thank you to our guides. After our return to Denmark we have received so many positive feedback from our participants where they bla. roses just your office and employees of the large and well-organized program in Dresden.
We would like to express our deep appreciation for the help we have received from Dresden Tourismus and from your friendly staff, and we can only highly recommend your work. So are you a tourist in Dresden possibilities are great if you are addressing Dresden Tourismus, and you can trust that it agreed is something you can count on.”

Sincerely,
Villy Th. Christensen
Roland Jensen

DCU 5th Circuit

Zurück